Showing all 16 results

Usmjerivači prometa se koriste za pružanje upozorenja o izmjenama ili zatvaranju traka prometnica. Mogu poslužiti i za usmjeravanje na novu regulaciju prometa kada je blokirana jedna ili više traka. Kompaktni i lako vidljivi, LED usmjerivači prometa su učinkovit način za održavanje protoka prometa.