Plavi program skup je svjetlosne signalizacije koja može biti u kombinaciji sa zvučnikom. Signalizacija plave boje rezervirana je za poseban tip službenih vozila i vozila hitnih službi.