Upravljački Modul MCS Mini Kit

Jedinica sa 6 izlaza i tipkovnica sa 7 tipki omogućuje 6 individualnih i jednu kombiniranu funkciju. Temelji se na taktilnoj tehnologiji uključivanja/isključivanja koja može biti programirana od strane korisnika kako bi odgovarala širokom rasponu aplikacija.