AMF-Bruns Rampa za Invalidska Kolica

Utovarne rampe od aluminija postavljene su pojedinačno jedna do druge na rubu vrata vozila.

To omogućuje da se invalidska kolica ubace u vozilo preko tračnica.

To mogu biti i prazna invalidska kolica i invalidska kolica s osobom.

Kada se ne koriste, aluminijske rampe lako se mogu pospremiti u vozilo.

Jednostavna i laka nosivost!